Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Konkurs Fotograficzny Drukuj
środa, 25 marca 2009
ImageOśrodek Kultury, Sportu i rekreacji w Witkowie ogłasza Konkurs Fotograficzny pod hasłem „Przyroda i Krajobraz Gminy i Miasta Witkowo”. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie! Prace należy dostarczyć do 15 maja 2009 roku do Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie, ul. Sportowa 15.

 

 

 

KONIKUS FOTOGRAFICZNY

Przyroda i krajobraz Gminy i Miasta Witkowo
Regulamin:
 1. Organizatorem konkursu jest Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie.
 2. Celem konkursu jest promowanie naszego regionu i jego walorów przyrodniczych oraz rozwijanie zainteresowań twórczych wśród młodzieży.
 3. Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży wszystkich typów szkół z terenu Gminy i Miasta Witkowa
 4. Prace muszą być wykonane samodzielnie przez uczestników konkursu. W sytuacjach wątpliwych jury będzie kierowało pytania do uczestników konkursu.
 5. Tematyka prac może obejmować wszystko, co wiąże się z tematem przewodnim konkursu np. malownicze krajobrazy, osobliwości przyrodnicze itp.
 6. Zgodnie z tematem konkursu, zdjęcia muszą być wykonane na terenie Gminy i Miasta Witkowo.
 7. Każda osoba biorąca udział w konkursie może dostarczyć maksymalnie do 5 zdjęć.
 8. Prace fotograficzne mają być wykonane na odbitkach fotograficznych. Minimalny format zdjęć 15x20 cm; optymalny format: 20x30 cm (A-4).
 9. Prace fotograficzne mogą być wykonane w technice analogowej lub cyfrowej (barwne, lub czarno białe).
 10. Każdą pracę dostarczoną na konkurs należy oznaczyć na odwrocie godłem autora (hasło złożone z liter i cyfr). W przypadku kilku dostarczonych prac oprócz godła należy umieścić nr kolejny pracy.
 11. Do prac dostarczonych na konkurs należy dołączyć zaklejoną kopertę zawierającą wypełnioną kartę uczestnictwa. Kopertę należy oznaczyć tym samym godłem, co prace fotograficzne.
 12. W przypadku zdjęć cyfrowych, oprócz odbitek fotograficznych należy dostarczyć płytę CD z plikami zdjęć (minimalna rozdzielczość - 1025 pikseli na dłuższy bok). Płytę należy również opisać godłem autora.
 13. Termin składania prac do: 15 maja 2009 roku
 14. Prace w odpowiednio zabezpieczonej kopercie należy wysyłać pod adres: Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie ul. Sportowa 15 lub dostarczyć osobiście do siedziby OKSiR
 15. Organizator konkursu nie zwraca nadesłanych prac.
 16. Prace zostaną ocenione przez jury powołane przez organizatora, w terminie 14 dni od zakończenia konkursu.
 17. Jury oceniające prace będzie brało pod uwagę jakość techniczną zdjęć, walory artystyczne, poprawną kompozycję i wartość dokumentacyjną zdjęć.
 18. Z uwagi na wartość dokumentacyjną preferowane będą fotografie niemodyfikowane komputerowo z wyjątkiem nieselektywnej zmiany temperatury barwy, jasności i kontrastu. Nie będą akceptowane fotomontaże (przeklejanie części obrazu z innego zdjęcia bądź tez powielanie elementów w zakresie jednego).
 19. Zdjęcia o charakterze przyrodniczym powinny być wykonane zgodnie z zasadami szacunku dla miejsca i w taki sposób, by nie czynić szkody przyrodzie. Niedopuszczalne jest np. niszczenie rzadkich roślin, łapanie dzikich zwierząt w celu sfotografowania, płoszenie gniazdujących ptaków itp.
 20. Prace przedstawiające treści uznane przez jury za łamiące normy etyczne, niezgodne z regulaminem konkursu bądź uszkodzone nie będą rozpatrywane.
 21. W przypadku osób przedstawionych na fotografiach, jest wymagane oświadczenie zgody tychże osób na ewentualną publikację zdjęcia. Takie oświadczenie należy dołączyć do koperty z danymi autora oraz tytułami zdjęć.
 22. Organizator zapewnia nagrody dla zwycięzców konkursu oraz dyplomy za wyróżnienia.
 23. Najciekawsze prace zostaną wystawione na terenie Gminy i Miasta Witkowa
 24. Przekazanie nagród i wyróżnień nastąpi w Budynku Oświatowym w Witkowie, w terminie ustalonym przez organizatora podczas otwarcia wystawy.
 25. O terminie otwarcia wystawy oraz wręczenia nagród i wyróżnień organizator powiadomi laureatów konkursu (listem poleconym, telefonicznie, lub e-mail).
 26. Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych prac (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na stronach internetowych organizatora, lokalnych mediach oraz materiałach promocyjnych.
 

Odwiedź nas na Facebooku

Licznik odwiedzin

Dzisiaj2
Łącznie wizyt121110
Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości