I Festiwal Nauki i Sztuki Witkowo 2011 zakończony! Drukuj
poniedziałek, 16 maja 2011

festiwal_plakat01

Od 9 do 14 maja na terenie Gminy i Miasta Witkowa odbył się I Festiwal Nauki i Sztuki. Zainaugurowany został plenerowymi wystawami pracowni plastycznej i fotograficznej OKSiR w Witkowie, które wystawione zostały przy ul. Park Kościuszki. W siedzibie OKSiR natomiast prezentowane były prace koła haftu ? Róże?, które obejrzało 160 osób.

oksir_fnis2011_00

oksir_fnis2011_09

 

Miniony festiwalowy tydzień to wielotematyczne zajęcia warsztatowe / świat instrumentów muzycznych, zastosowanie origami w matematyce, poszukiwanie inspiracji plastycznych - qulling, warsztaty twórczego myślenia, zabawy konstruktywne.

oksir_fnis2011_02

oksir_fnis2011_03

oksir_fnis2011_10

Łączna liczba uczestników warsztatów to 230 osób. Ogromnym zainteresowanie cieszył się Przegląd Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży w którym czynny udział wzięło 450 wykonawców z przedszkoli oraz wszystkich szkół z terenu Gminy i Miasta Witkowa.

oksir_fnis2011_04

oksir_fnis2011_05

Wyjazdy edukacyjne w których uczestniczyło 98 osób zrealizowane zostały w warunkach plenerowych.

oksir_fnis2011_06

70 osób uczestniczyło w prezentacji multimedialnej przedstawiającej zaprzyjaźnioną z Gminą Witkowo niemiecką Gminą Am Dobrock. Uczniowie witkowskiego gimnazjum (30) brali udział w prelekcji oraz pokazie udzielania pierwszej pomocy medycznej.

oksir_fnis2011_11

oksir_fnis2011_12

W sobotę 14 maja w godzinach dopołudniowych 53 śmiałków stawiło się do udziału w dyktandzie o miano? Mistrza Ortografii Witkowo 2011?., którego nazwisko poznamy w połowie przyszłego tygodnia.

Podsumowanie I Festiwalu Nauki i Sztuki miało miejsce podczas ?Wieczoru tańca i muzyki? zorganizowanego na Placu Targowym w Witkowie .

oksir_fnis2011_08

oksir_fnis2011_07

W dwugodzinnym programie estradowym licznie zebranej widowni zaprezentowały się miejscowe zespoły taneczne i muzyczne. Zwieńczeniem wieczoru był świetny koncert Orkiestry Dętej OSP z Słupcy zakończony pokazem musztry paradnej.

oksir_fnis2011_01

Pierwszą edycję festiwalu uważam ze wszech miar za bardzo udaną. Założone cele programowe, którymi w głównej mierze było zaktywizowanie mieszkańców do czynnego udziału w zadaniach z dziedziny nauki i sztuki oraz możliwość prezentacji dorobku artystycznego zostały w pełni zrealizowane.

Ponad 1100 osób uczestniczących w warsztatach, prelekcjach, przeglądzie czy wyjazdach tematycznych najlepiej oddaje skalę sukcesu festiwalu. Gdyby do tej liczby dodać kilkaset osób, które przez tydzień przyglądały się plenerowym wystawom czy uczestniczyło w wieczorze tańca i muzyki to ogólna liczba odbiorców i uczestników I Festiwalu Nauki i Sztuki z pewnością przekracza 2000 osób.

Stanisław Rajkowski dyrektor Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie bardzo serdecznie dziękuje wszystkim instytucjom, wykonawcom oraz uczestnikom za pomoc w realizacji projektu.

Zapraszamy do galerii