Konkurs plastyczny. pt. "ANIOŁ BOŻONARODZENIOWY" Drukuj
poniedziałek, 19 listopada 2012

Konkurs plastyczny. pt. "ANIOŁ BOŻONARODZENIOWY"Organizatorem konkursu jest Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie ul. Sportowa15. Celem konkursu jest: zachowanie tradycji związanych z Bożym Narodzeniem, rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży i oraz uzdolnień w dziedzinie plastyki, kształtowanie aktywnej i twórczej postawy dzieci i młodzieży wobec sztuki plastycznej oraz tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Bożego Narodzenia, popularyzacja twórczości utalentowanych mieszkańców gminy Witkowo.

 

 

KONKURS PLASTYCZNY PT.:

ANIOŁ BOŻONARODZENIOWY

1. Organizatorem konkursu jest Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie ul. Sportowa15.

2. Celem konkursu jest:

 • zachowanie tradycji związanych z Bożym Narodzeniem;
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży i oraz uzdolnień w dziedzinie plastyki;
 • kształtowanie aktywnej i twórczej postawy dzieci i młodzieży wobec sztuki plastycznej oraz tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Bożego Narodzenia;
 • popularyzacja twórczości utalentowanych mieszkańców gminy Witkowo.

3. Kategorie wiekowe:

a) przedszkole i kl.O
b) uczniowie kl. I - III
c) uczniowie kl. IV - VI
d) uczniowie Gimnazjum.

4. Ocenie podlegać będą prace spełniające następujące warunki:

 • wykonanie Anioła w formie przestrzennej;
 • samodzielne wykonanie Anioła w oparciu o dowolny materiał;
 • wysokość postaci Anioła powinna mieć minimum 20 cm.

5. Do pracy powinna być dołączona metryczka wg wzoru (na osobnej karcie):

 • imię i nazwisko;
 • szkoła, klasa.

6. Prace oceni powołana przez organizatora komisja wg następujących kryteriów:

 • zgodność z postanowieniami punktu 4 niniejszego regulaminu;
 • staranność i estetyka wykonania pracy.

7. Komisja konkursowa przyzna I, II , III miejsce oraz wyróżnienia. Najlepsze prace zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi.

8. Prace należy dostarczyć do OKSIR do 15 grudnia 2012 r.

9. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 18 grudnia 2012 roku o godzinie 10.00 w Szkole Podstawowej nr 3