IV KONKURS PLASTYCZNY ?MOJE WAKACYJNE WSPOMNIENIA? Drukuj
czwartek, 12 września 2013

IV KONKURS PLASTYCZNY ?MOJE WAKACYJNE WSPOMNIENIA?1. Organizatorem konkursu jest Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie

2. Celem konkursu jest:

  • rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży i oraz ich uzdolnień w dziedzinie plastyki;
  • kształtowanie aktywnej i twórczej postawy dzieci i młodzieży wobec technik plastycznych;
  • popularyzacja twórczości utalentowanych mieszkańców gminy Witkowo.

3. Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:

a) uczniowie kl. I - III
b) uczniowie kl. IV - VI
c) uczniowie gimnazjum.

4. Zasady uczestnictwa:

  • wykonanie pracy plastycznej na temat ?Moje wakacyjne wspomnienia"
  • w konkursie wezmą udział prace plastyczne wykonane w formacie A4, dowolną techniką,
  • każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną, samodzielnie wykonaną pracę plastyczną.
  • pracę należy opisać według wzoru:

? imię i nazwisko,
? szkoła, klasa.

5. Prace oceni powołana przez organizatora komisja wg następujących kryteriów:
- zgodność z postanowieniami punktu 4 niniejszego regulaminu;
- staranność i estetyka wykonania pracy.

6. Komisja konkursowa przyzna I, II , III miejsce oraz wyróżnienia
Najlepsze prace zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi.

7. Prace należy dostarczyć do Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji ul. Sportowa 15
do dnia 27 września 2013 do godziny 10.00

8. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie 30 września 2013 roku w siedzibie Szkoły Podstawowej w Witkowie