BRAK OFERT II Przetarg na dzierżawę w sezonie letnim 2021r., budynku użytkowego - toalet publicznych Drukuj
środa, 14 kwietnia 2021

oksir

(BRAK OFERT PRZETARGOWYCH)

OŚRODEK KULTURY SPORTU I REKREACJI W WITKOWIE OGŁASZA II PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY (OFERTOWY)

na dzierżawę w sezonie letnim 2021r., budynku użytkowego - toalet publicznych usytuowanych w okolicy boisk sportowych przy Alei Słonecznej na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie.

 

Przedmiotem przetargu jest:

 

Dzierżawa budynku użytkowego usytuowanego przy Alei Słonecznej z przeznaczeniem
na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na możliwości odpłatnego korzystania z toalet.

Wyżej wymieniony budynek jest podłączony do sieci elektrycznej i sieci wod – kan.

cena wywoławcza - 1.000 zł. netto + należny podatek vat

Wadium: brak

Szczegółowe zasady dzierżawy zostały określone i częściowo sprecyzowane w umowie dzierżawy /wzór/.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 maja 2021 r. o godz. 9.00

  1. siedzibie OKSiR w Witkowie przy ul. Jana Pawła II 3 w sali konferencyjnej / I piętro /.

Obecność oferentów nie jest obowiązkowa.

Rozstrzygniecie nastąpi w  dniu 2 kwietnia 2021 r. o  godz. 9.30, a  pisemnie o  wyniku przetargu uczestnicy zostaną powiadomieni w ciągu 5 dni od zamknięcia.

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie oferty do godz. 8.30 w dniu otwarcia tj. 7 maja 2021r.

Oferta powinna zawierać:

  • Wypełniony szczegółowo /załączony/ FORMULARZ OFERTY
  • zaparafowany /załączony/ wzór umowy.

Oferty należy przesłać wcześniej listem poleconymna adres: Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, ul. Jana Pawła II 3, 62-230 Witkowo lub złożyć w  siedzibie OKSiR w Witkowie, przy ul. Jana Pawła II 3 w biurze ADMINISTRACJI lub z  dopiskiem:

„Przetarg na dzierżawę toalety w OW Skorzęcin”, nie otwierać przed godz. 9.00,

w terminie do dnia 7 maja 2021r. do godz. 8.30

Bliższe informacje o  przetargu dostępne są w siedzibie OKSiR lub pod nr. tel. 61 477 92 77 w  godz. 8.00-15.00.

Przedmiot przetargu można obejrzeć po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z  pracownikiem OKSiR (61  477-92-77).

 

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w  przypadku zaistnienia uzasadnionych prawem przyczyn oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z  ofert.

                                                                                                                         

                                                                                                                /-/

Załączniki:

  1. FORMULARZ OFERTY
  2. WZÓR umowy
  3. Mapa /szkic/ z zaznaczeniem
  4. Regulamin przetargu

Witkowo, dn. 13.04.2021r.

 

KOMPLET WYMAGANYCH DOKUMENTÓW, DO POBRANIA --------> TUTAJ