Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Ogłoszenie o przetargu ofertowym na prowadzenie sanitariatów publicznych Drukuj
czwartek, 09 lutego 2012

Ogłoszenie o przetargu Dyrektor Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21.03.2012 r. o godz. 1000 w biurze OKSiR w Witkowie, ul. Sportowa 15 odbędzie się przetarg ofertowy na prowadzenie sanitariatów publicznych w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie w sezonie letnim 2012 r.

 

Ogłoszenie o przetargu

 


Dyrektor Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie


podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21.03.2012 r. o godz. 1000 w biurze OKSiR

 

 w Witkowie, ul. Sportowa 15 odbędzie się przetarg ofertowy na prowadzenie sanitariatów

publicznych w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie w sezonie letnim 2012 r.

 


Ceny wywoławcze na poszczególne szalety wynoszą:

1. Szalet przy recepcji campingu - 4.000,- zł. wadium 350,- zł
2. Szalet przy kortach - 6.000,- zł . wadium 500,- zł
3. Szalet przy jeziorze - 10.000,- zł. wadium 900,- zł 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wymienionej wysokości najpóźniej w dniu przetargu do godz. 930 w kasie Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji Witkowie lub na konto w BS Witkowo Nr 27 853800020013039020000001.

Obowiązkiem Dzierżawcy jest obsługa i utrzymanie szaletów w sposób odpowiadający wymogom sanitarno - epidemiologicznym. W okresie obejmującym dzierżawę szalety muszą być czynne codziennie w godzinach 7.00 - 23.00.
Pożytki związane z obsługą szaletów należą do Dzierżawcy.


Dzierżawca zobowiązany jest ubezpieczyć przedmiot dzierżawy.

Przystępując do przetargu na wszystkie obiekty należy wpłacić wadium na każdy przedmiot wystawiony do przetargu.

W przypadku przystąpienia do przetargu przez małżeństwo wymagana jest obecność obojga.
Wadium osób, które wygrają przetarg, wliczone zostanie w poczet należnego czynszu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone natychmiast po jego zakończeniu. Z osobą która wygra przetarg w ciągu 14 dni zostanie zawarta umowa sezonowa przez Dyrektora OKSiR.

W przypadku odstąpienia od podpisania umowy przez osobę, która wygrała przetarg, wadium przepada na rzecz wydzierżawiającego, tj. OKSiR w Witkowie.

Przedmiot przetargu można wcześniej obejrzeć po uzgodnieniu terminu z Dyrektorem OKSiR Witkowo, ul.Sportowa 15 tel. 061 4779277

Przetarg może być odwołany bez podania przyczyn.

Witkowo, dnia 2012.02.07

 

 

Odwiedź nas na Facebooku

Licznik odwiedzin

Dzisiaj14
Łącznie wizyt123362
Naszą witrynę przegląda teraz 14 gości