Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na sezon letni 2013 straganów, stołów handlowych oraz wiaty Drukuj
wtorek, 19 lutego 2013

Dyrektor Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19.03.2013r. o godz. 10,00 w sali Nr 1 Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na sezon letni 2013 straganów, stołów handlowych oraz wiaty umiejscowionych na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie

I. Stragany zadaszone - 4 sztuki po dwa stanowiska + przyległy do straganu teren o pow. 12m2 usytuowane przy Alei Handlowej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej

  • cena wywoławcza 1 stanowiska 2.550,-
  • wadium 200,-
  • postąpienie 100,- lub wielokrotność kwoty postąpienia

II. Stoły bez zadaszenia ? 8 sztuk + przyległy teren o pow. 8m2 usytuowane przy Alei Handlowej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej

  • cena wywoławcza 1 stanowiska 1400,-
  • wadium 200,-
  • postąpienie 100,- lub wielokrotność kwoty postąpienia

III. Wiata ?GRZYBEK" o pow. 250 m2 na Orlej Górze

  • cena wywoławcza 2.000,-
  • wadium 300,-
  • postąpienie 100,- lub wielokrotność kwoty postąpienia

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wymienionej wysokości najpóźniej w dniu przetargu do godz. 930 w kasie Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie lub na konto w BS Witkowo Nr 27 853800020013039020000001.

Przystępując do przetargu na wszystkie stragany, stoły handlowe oraz wiatę należy wpłacić wadium na każdy przedmiot wystawiony do przetargu.

W przypadku przystąpienia do przetargu przez małżeństwo wymagana jest obecność obojga.

Wadium osób, które wygrają przetarg, wliczone zostanie w poczet opłaty wylicytowanego czynszu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone natychmiast po jego zakończeniu. Z osobą która wygra przetarg w ciągu 14 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia zostanie zawarta umowa sezonowa przez Dyrektora OKSiR.

W przypadku odstąpienia od podpisania umowy przez osobę, która wygrała przetarg, wadium przepada na rzecz wydzierżawiającego tj. OKSiR w Witkowie.

Przedmiot przetargu można wcześniej obejrzeć po uzgodnieniu terminu z OKSiR - Witkowo ul. Sportowa 15, tel. 61 477 92 77

Przetarg może być odwołany bez podania przyczyn.