Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę lokali, gruntów, straganów... Drukuj
poniedziałek, 09 marca 2009

Dyrektor Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03.04.2009r. o godz. 1200 w sali Nr 1 Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę lokali, gruntów, straganów, stołów handlowych, wiaty, kortu tenisowego:

 
 
 
 
Ogłoszenie o przetargu

Dyrektor Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
 w Witkowie


podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03.04.2009r. o godz. 1200 w sali Nr 1 Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę lokali, gruntów, straganów, stołów handlowych, wiaty, kortu tenisowego:

I. Wynajem lokali w OW Skorzecin w sezonie letnim 2009r.


1. Lokal o pow. 51m2 + teren przyległy o pow. 31 m2 przy Alei Handlowej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomiczno-handlowej.
Lokal posiada niezależne wejście, wyposażony w energię, wodę kanalizację i wc.
Lokal można oglądać w terminie od 30.03 do 31.03.2009 w godz. 9-14 po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrekcją OKSiR Witkowo.
- cena wywoławcza 9.000,-
- wadium 2.000,-
- postąpienie 500,-
 
 2. Lokal o pow. 51m2 + teren przyległy o pow. 31 m 2 przy Alei Handlowej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomiczno-handlowej.
Lokal posiada niezależne wejście, wyposażony w energię, wodę kanalizację i wc.
Lokal można oglądać w terminie od 30.03 do 31.03.2009 w godz. 9-14 po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrekcją OKSiR Witkowo.
- cena wywoławcza 9.000,-
- wadium 2.000,-
- postąpienie 500,-
 
3. Lokal o powierzchni 60m2 (przy recepcji pola namiotowego) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomiczno-handlowej.
Lokal posiada niezależne wejście, wyposażony w energię, wodę, kanalizację.
Lokal można oglądać w terminie od 30.03 do 31.03.2009 w godz. 9-14 po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrekcją OKSiR Witkowo.
- cena wywoławcza 5.000,-
- wadium 1.000,-
- postąpienie 200,- lub wielokrotność postąpienia
 
4. Lokal o powierzchni 36,85 m2 + teren przyległy o wym. 10,40m x 3,90 na prowadzenie działalności handlowo-rozrywkowej przy Alei Handlowej
- cena wywoławcza 5.000,-
- wadium 1.000,-
- postąpienie 200,- lub wielokrotność postąpienia

II. Grunt przeznaczony na działki celem prowadzenia działalności gastronom. - handlowej na sezon letni 2009r. (z możliwością podłączenia do energii i wody na koszt własny)

A. Przy Alei Słonecznej (przy kortach)
Działka o wymiarach 10m x 6m
- cena wywoławcza 4.000,-
- wadium 1.000,-
- postąpienie 100,- lub wielokrotność kwoty postąpienia

B. Przy Alei Handlowej (za straganami)
Działka o wymiarach 7m x 6m
- cena wywoławcza 4.000.-
- wadium 1.000,-
- postąpienie 100,- lub wielokrotność kwoty postąpienia

C. Przy Alei Handlowej (hydrofornia)

Działka Nr 1 o wymiarach 6m x 6m
- cena wywoławcza 4.000,-
- wadium 1.000,-
- postąpienie 100,-lub wielokrotność kwoty postąpienia

Działka Nr 2 o wymiarach 6m x 6m
- cena wywoławcza 4.000,-
- wadium 1.000,-
- postąpienie 100,-lub wielokrotność kwoty postąpienia

D. Przy Alei Księżycowej (Best)
Działka o wymiarach 10m x 20m
- cena wywoławcza 4.000,-
- wadium 1.000,-
- postąpienie 100,-lub wielokrotność kwoty postąpienia

III. Grunt przeznaczony na działki celem prowadzenia działalności gastronomiczno-handlowo - usługowej (przy głównej plaży) na sezon letni 2009r.(z możliwością podłączenia do energii i wody na koszt własny)
Działka o wymiarach 13m x 38m
- cena wywoławcza 4.000,-
- wadium 1.000,-
- postąpienie 100,- lub wielokrotność kwoty postąpienia
 
IV. Stragany usytuowane przy Alei Handlowej z przeznaczeniem na prowadzenia działalności handlowej (4 szt po 2 stanowiska) na sezon letni 2009r.
- cena wywoławcza 1 stanowiska 2.300,-
- wadium 200,-
- postąpienie 100,- lub wielokrotność kwoty postąpienia

V. Stoły usytuowane przy Alei Handlowej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej (8 szt) na sezon letni 2008r.
- cena wywoławcza 1 stanowiska 1.200,-
- wadium 200,-
- postąpienie 100,- lub wielokrotność kwoty postąpienia

VI. Wiata ?GRZYBEK? o pow. 250 m2 na Orlej Górze na sezon letni 2009r.
- cena wywoławcza 2.500,-
- wadium 300,-
- postąpienie 100,- lub wielokrotność kwoty postąpienia

VII. Kort tenisowy ziemny na sezon letni 2009r.
- cena wywoławcza 2.000,-
- wadium 200,-
- postąpienie 100,- lub wielokrotność kwoty postąpienia

VIII. Grunt przeznaczony na prowadzenie działalności rozrywkowej o pow. 1.700 m2 (Orla Góra) na sezon letni 2009r.
- cena wywoławcza 12.000,-
- wadium 2.000,-
- postąpienie 500,-lub kwota postąpienia

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wymienionej wysokości najpóźniej w dniu przetargu do godz. 11,00 w kasie Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie lub na konto w BS Witkowo Nr 27 853800020013039020000001.

Przystępując do przetargu na wszystkie obiekty, grunty, stragany, stoły handlowe, wiatę, kort tenisowy, należy wpłacić wadium na każdy przedmiot wystawiony do przetargu.

W przypadku przystąpienia do przetargu przez małżeństwo wymagana jest obecność obojga.

Wadium osób, które wygrają przetarg, wliczone zostanie w poczet opłaty wylicytowanego czynszu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone natychmiast po jego zakończeniu. Z osobą która wygra przetarg w ciągu 14 dni zostanie zawarta umowa sezonowa przez Dyrektora OKSiR.

W przypadku odstąpienia od podpisania umowy przez osobę, która wygrała przetarg, wadium przepada na rzecz wydzierżawiającego tj. OKSiR w Witkowie.
Przedmiot przetargu można wcześniej obejrzeć po uzgodnieniu terminu z Dyrektorem OKSiR - Witkowo ul.Sportowa 15, tel 061 4770278 lub 06 14779277.

Przetarg może być odwołany bez podania przyczyn.

Wykaz nieruchomości

Witkowo, dnia 2009-03-09