Przetarg ofertowy na prowadzenie sanitariatów publicznych w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie Drukuj
wtorek, 10 marca 2009

Dyrektor Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 6.04.2009 r. o godz. 1000 w biurze OKSiR w Witkowie, ul. Sportowa 15 odbędzie się przetarg ofertowy na prowadzenie sanitariatów publicznych w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie w sezonie letnim 2009 r.

 
 
 
 
Ogłoszenie o przetargu

Dyrektor Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie

 

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 6.04.2009 r. o godz. 1000 w biurze OKSiR w Witkowie, ul. Sportowa 15 odbędzie się przetarg ofertowy na prowadzenie sanitariatów publicznych w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie w sezonie letnim 2009 r.


Ceny wywoławcze na poszczególne szalety wynoszą:

1. Szalet przy recepcji campingu 3.000,- zł. wadium 300,- zł

2. Szalet przy kortach 4.500,- zł. wadium 400,- zł

3. Szalet przy jeziorze 5.000,- zł. wadium 500,- zł.


Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wymienionej wysokości najpóźniej w dniu przetargu do godz. 930 w kasie Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji Witkowie lub na konto w BS Witkowo Nr 27 853800020013039020000001.

Przystępując do przetargu na wszystkie obiekty należy wpłacić wadium na każdy przedmiot wystawiony do przetargu.

W przypadku przystąpienia do przetargu przez małżeństwo wymagana jest obecność obojga.

Wadium osób, które wygrają przetarg, wliczone zostanie w poczet należnego czynszu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone natychmiast po jego zakończeniu. Z osobą która wygra przetarg w ciągu 14 dni zostanie zawarta umowa sezonowa przez Dyrektora OKSiR.

W przypadku odstąpienia od podpisania umowy przez osobę, która wygrała przetarg, wadium przepada na rzecz wydzierżawiającego, tj. OKSiR w Witkowie.

Przedmiot przetargu można wcześniej obejrzeć po uzgodnieniu terminu z Dyrektorem OKSiR Witkowo, ul.Sportowa 15 tel 061 4770278, 061 4779277

Przetarg może być odwołany bez podania przyczyn.

Witkowo, dnia 2009-03-10