Ogłoszenie Drukuj
piątek, 08 maja 2015

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie zaprasza do składania ofert na dzierżawę działki położonej na polu namiotowym w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług gastronomicznych bez możliwości sprzedaży alkoholu.

 

Okres dzierżawy: sezon letni 2015

Cena wywoławcza: 3.000,- zł. / trzy tysiące złotych/

Termin składania ofert: do 15.05.2015 r. do godziny 10.00

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem ?Dzierżawa działki 2015-pole namiotowe? w siedzibie OKSiR przy ul. Sportowej 15 w Witkowie.