Ogłoszenie Drukuj
poniedziałek, 11 maja 2015

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie zaprasza do składania ofert na dzierżawę działki opowierzchni 20m2 położony przy Alei Handlowej w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie z możliwością podłączenia do sieci energetycznej, kanalizacyjnej i wodnej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług gastronomicznych bez możliwości sprzedaży alkoholu.

 

Okres dzierżawy: sezon letni 2015

Cena wywoławcza: 5.000,- zł. / pięć tysięcy złotych/

Termin składania ofert: do 18.05.2015 r. do godziny 10.00

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem ?Dzierżawa działki 2015 ? Al. Handlowa ? w siedzibie OKSiR przy ul. Sportowej 15 w Witkowie.