Uchwała Rady Miejskiej Drukuj
sobota, 02 maja 2015

Uchwała Nr XXV/201 /2017
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 31 marca 2017 r.


w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie.


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 573 ze zm.), w związku z §7 ust. 2 uchwały Nr XXXII/311/2014 z 28 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Witkowie w sprawie ustalenia zasad zarządu oraz korzystania z Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 3087) Rada Miejska w Witkowie uchwala, co następuje:


§1.

1. Uchwała określa wysokość opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń w Ośrodku Wypoczynkowym w Skorzęcinie:
1/ z pola namiotowego w administracji OKSiR w Witkowie
2/ z domu wczasowego w administracji OKSiR w Witkowie
3/ z domków letniskowych w administracji OKSiR w Witkowie
4/ z tzw. „zielonych szkół”.
2. Doba pobytowa rozpoczyna się o godz. 14.00 w dniu przyjazdu i kończy się o godz. 11.00 w dniu wyjazdu.
3. „Zielona szkoła” oznacza krótkotrwały (do 3 dób) pobyt zorganizowanych grup młodzieży szkolnej.

§2.

1. Stawki opłat o których mowa w §1 ust. 1 pkt 1 – Polu namiotowym przy Alei Handlowej oraz na Orlej Górze przy Alei Dębowej w okresie od 28.04.2017 do 7.05.2017 r. oraz od 15.06.2017 r. do 31.08.2017 r. wynoszą:
1/ za pobyt osoby pełnoletniej (nie dotyczy młodzieży szkolnej i studiujących) – 8,-zł za dobę
2/ za pobyt młodzieży szkolnej i studiującej (za okazaniem legitymacji) – 6,-zł za dobę
3/ dzieci do lat 6 zwolnione są z opłaty za pobyt;
4/ ustawienie namiotu 1-3 osobowego – 10 – zł za dobę
5/ ustawienie namiotu 4-6 osobowego – 12 – zł za dobę
6/ ustawienie namiotu powyżej 6 osób – 18 – zł za dobę
7/ ustawienie przyczepy campingowej do 4 m długości – 10,-zł za dobę + 3, – zł za dostawienie przedsionka przy przyczepie,
8/ ustawienie przyczepy 4 m do 8 m długości – 15 – zł za dobę + 3 – zł przedsionek
9/ ustawienie przyczepy powyżej 8 m długości – 20 – zł za dobę + 4 – zł przedsionek
10/ ustawienie pojazdu typu camperobus– 20 – zł za dobę
11/ ustawienie samochodu typu BUS – 20 – zł za dobę
12/ postój samochodu osobowego – poniedziałek-czwartek – 8 – zł za dobę, piątek-niedziela – 15 – zł za dobę;
13/ ustawienie motocykla, skutera – 5 – zł za dobę.

2. Stawki, o których mowa w §2 ust. 1 nie obejmują przyczep, przyczep campingowych, o ile ich użytkownicy zadeklarują pobyt na terenie pola namiotowego w okresie od 15.06.2017 r. do 31.08.2017 r. Na ww. przyczepy, przyczepy campingowe obowiązuje wówczas zryczałtowana stawka w wysokości 1500 złotych za cały okres pobytu. Wysokości kwoty nie ulega zmianie w przypadku skrócenia pobytu wbrew wcześniej złożonej deklaracji.

Pobyt na polu namiotowym poza okresem wymienionym w § 2 ust.1 możliwy jest po dokonaniu Administratorowi pola namiotowego zgłoszenia pobytu na dwa dni przed planowanym przyjazdem, a opłata za pobyt

pobierana będzie wówczas zgodnie z cennikiem określonym w § 2.

3. Stawki określone w §2 ust. 1 zawierają opłaty za: korzystanie z plaży, kąpieliska, obejmują możliwość korzystania z węzła sanitarnego przynależnego do pola namiotowego z wodą bieżącą oraz energii elektrycznej. W przypadku korzystania z możliwości podłączenia się do szafek energetycznych usytuowanych na polu namiotowym wymagany jest własny technicznie sprawny przewód elektryczny z uziemieniem.

4. Stawki określone w §2 ust. 1 podlegają odpowiednio sumowaniu.

5. Za młodzież szkolną i studiującą uważa się: dzieci od 6-roku życia – uczące się oraz młodzież studiującą do 25-roku życia.

6. Stosuje się następujące rabaty i ryczałty w wysokości:
1/ 10 % wg opłat ujętych w § 2 za nieprzerwany 14-dniowy pobyt na polu namiotowym
2/ 15 % wg opłat ujętych w § 2 za nieprzerwany pobyt na polu namiotowym od 15 do 30 dni
3/ 20 % wg opłat ujętych w § 2 za nieprzerwany pobyt na polu namiotowym powyżej 30 dni.

7. Na polu namiotowym wyłączność na prowadzenie działalności w zakresie usług turystycznych posiada jako Administrator Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie z siedzibą ul. Jana Pawła II 3. Zabrania się traktowania samochodów osobowych jako miejsca noclegowe.

8. Pozostawienie przyczep campingowych na polu namiotowym poza okresem wymienionym w § 2 ust. 1 możliwe jest po dokonaniu opłaty w wysokości 1500,- zł do dnia 30 października 2017 r. W przypadku nieuregulowania opłaty, przyczepa campingowa może zostać usunięta na koszt jej właściciela.

§3.

Stawki opłat o których mowa w §1 ust. 1 pkt 2 (Dom Wczasowy przy Alei Plażowej ) wynoszą:

1. Korzystanie w okresie od 28.04.2017 r. – do 22.06.2017 r.
1/ pokoju 4-5 osobowego z łazienką i aneksem kuchennym (na piętrze) – 120 – zł za dobę
2/ pokoju 2-4 osobowego z aneksem kuchennym i łazienką (na parterze) – 100 – zł za dobę;
3/ pokoju 2-osobowego z łazienką (na piętrze) – 80 – zł. za dobę.

2. Korzystanie w okresie od 23.06.2017 r. – do 31.08.2017 r.
1/ pokoju 4-5 osobowego z łazienką i aneksem kuchennym (na piętrze) – 195 – zł za dobę;
2/ pokoju 2-4 osobowego z aneksem kuchennym i łazienką (na parterze) – 160 – zł. za dobę;
3/ pokoju 2-osobowego z łazienką (na piętrze) – 115 – zł za dobę.
3. Od dnia 01.09.2017 r. stosuje się stawkę określoną w ust.1.

§4.

Stawki opłat o których mowa w §1 ust.1 pkt 3 (domki letniskowe) wynoszą:
1. Korzystanie w okresie od 28.04.2017 r. – do 22.06.2017 r.
a/ domku 3-osobowego z aneksem kuchennym i łazienką „ Przy plaży” – 80 – zł za dobę.
2. Korzystanie w okresie od 23.06.2017 r. – do 31.08.2017 r. a / domku 3-osobowego z aneksem kuchennym i łazienką „ Przy plaży” – 100,- zł za dobę.
3. Od dnia 01.09.2017 r. stosuje się stawkę określoną w ust.1.

§5.

Stawki opłat o których mowa w §1 ust.1 pkt 4 (tzw. „ Zielone szkoły”) od 8 maja 2017 r.
do 20 czerwca 2017 r. oraz od 1 września 2017 r. od osoby wynoszą:
1/ w okresie: poniedziałek – czwartek – 15 – zł za dobę
2/ w okresie: piątek – niedziela – 20 – zł za dobę.

§6.

Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione dobra materialne należące do osób korzystających z bazy noclegowej wymienionej w §2, §3 i §4.

§7.

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo do zmiany ustalonych opłat do 20%.

§8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Witkowie.

§9.

Traci moc uchwała Nr XVI/124/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie.

§10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Jóźwik